Lokale datacenters zijn duurzaam

Het lokaal produceren en consumeren van producten is de meest duurzame optie voor bedrijven. Dit blijkt ook te gelden voor datacenters, volgens een onderzoek van de UvA en TNO. Zij onderzochten namelijk of een datacenter in het buitenland met groene energie duurzamer is dan een in Nederland. Het onderzoek ‘Transporting Bits or Transporting Energy: Does it matter? A comparison of the sustainability of local en remote computing’ is in opdracht van SURF en Agentschap NL uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek is dat datacenters die gebruik maken van lokale opgewekte energie het meest duurzaam zijn.

CO2-footprint van datacenters

Een CO2-footprint is een middel voor bedrijven om te berekenen hoeveel CO2 zij uitstoten en hoe ze dit kunnen verminderen. In het onderzoek is de CO2-footprint van datacenters berekend die data transporteren naar een duurzame datacenter in het buitenland. Daarbij is ook de CO2-footprint van datacenters die duurzame energie importeren berekend. Door de footprints met elkaar te vergelijken, hebben de onderzoekers het energieverbruik en CO2-uitstoot van transport via datanetwerken in kaart gebracht.

Het onderzoek naar het verduurzamen naar datacenters is vooral bedoelt voor bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij kunnen aan de hand van dit onderzoek een goede afweging maken om te verduurzamen en zo kosten te besparen.

Transport van groene energie of data?

De gebruikte energiebronnen voor berekeningen en opslag van data zijn bepalend om een antwoord te kunnen geven op de vraag of men beter data kan transporteren dan energie. Het transporteren van data naar een duurzaam buitenlands datacenter kost ook energie. Als de energiebronnen van het datatransport niet duurzaam zijn kan dit alsnog voor een hoge CO2-footprint zorgen. In de meeste gevallen is het daarom beter om een lokaal datacenter te voorzien van zelfopgewekte groene energie of geïmporteerde groene energie. Het transporteren van groene energie is dus uiteindelijk duurzamer dan het transporteren van data.

Verschillende situaties onderzocht

Om tot een conclusie te kunnen komen bij dit onderzoek is het belangrijk om ook rekening te houden met andere factoren zoals de rekentijd die nodig is in het datacenter, de hoeveelheid en frequentie van de data die getransporteerd moet worden. De onderzoekers hebben dan ook verschillende situaties onderzocht bij transporteren van data of groene energie. Het duurzaamste scenario is een lokale datacenter die gebruik maakt van zelfopgewekte groene energie uit de omgeving van het datacenter.

Uw eigen CO2-footprint berekenen

Bent u nieuwsgierig naar uw eigen CO2-footprint? Op de site van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vindt u een handige online tool waarmee u uw individuele CO2-footprint kan berekenen. Hierdoor ziet wat uw CO2- uitstoot is en hoe u dit kan verminderen. Uw CO2-footprint is afhankelijk van uw levensstijl op het gebied van wonen, vervoer, voeding en recreatie.

Als u nog geen groene energie heeft kunt u groene energie vergelijken van verschillende energieleveranciers. Als u overstapt naar groene energie vermindert u in één klap uw CO2-footprint. Misschien bent u zelfs goedkoper uit met groene energie, dan uw huidige energieleverancier die grijze energie levert. De energieprijzen kunnen namelijk erg verschillen tussen energieleveranciers.