Is groene stroom werkelijk groen?

Veel mensen vragen zich af of groen stroom wel zo duurzaam is als wordt beweert. Wanneer u bij uw energieleverancier groene stroom afsluit merk u hier niets van, net als voorheen krijgt u via uw stopcontact gewoon stroom geleverd. Ook de lampen in uw huis geven niet meer of minder licht wanneer u groene stroom gebruikt.

Wat is groene stroom?

Groene stroom wordt opgewekt door duurzame energiebronnen zoals windmolens, zonnecollectoren en waterkrachtcentrales. Een energiebron mag duurzaam genoemd worden wanneer de bron onuitputtelijk is. Bij het opwekken van groene stroom uit duurzame bronnen komen nauwelijks schadelijke stoffen als CO2 vrij en veroorzaken bijna geen klimaatverandering.

Controleer of uw energieleverancier groene stroom levert

Met het stroometiket kunt u controleren in hoeverre uw energieleverancier groene stroom levert. Uw energieleverancier is u verplicht jaarlijks het stroometiket aan te leveren. Op het stroometiket staat vermeld welk percentage energie van welke (duurzame) bron afkomstig is. De meeste energieleverancier geven op het stroometiket aan dat een stevig deel van de energie uit duurzame bronnen wordt opgewekt. In werkelijkheid blijkt dat de groene stroom uit het buitenland wordt geïmporteerd of wordt opgewerkt met biomassaverbranding. Afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt voor biomassaverbranding komt er een hoeveelheid schadelijke stoffen vrij. Stroom uit biomassa verbranding is altijd schadelijker dan stroom opgewekt door windmolens, waterkrachtcentrales of zonnecollectoren. Stroom vergelijken doet u dus niet alleen op basis van de prijs maar ook op basis van het stroometiket.

Groene stroom door aankoop energiecertificaten

Of groene stroom daadwerkelijk groene stroom is kun je alleen zeggen wanneer je weet uit welke bronnen de stroom is opgewerkt. Maar zelfs als je weet uit welke bronnen stroom wordt opgewekt bestaat er nog twijfel of de stroom wel groen is. Energieleveranciers die groene stroom importeren moeten energiecertificaten kopen. De energiecertificaten vertegenwoordigen de hoeveelheid ingekochte groene stroom. De meeste energieleveranciers voorzien de klanten die voor groene stroom hebben gekozen niet voor 100% van groene stroom maar mixen dit met het stukken minder duurzame grijze stroom. Wanneer u bij uw energieleverancier groene stroom heeft aangevraagd is het dus maar de vraag of er ook groene stroom uit uw stopcontact komt. Een kleine pleister op de wonde van de duurzame consument is het feit dat met iedere klant die groene stroom afneemt Nederland steeds een beetje groener wordt.