Nederland CO2 vrij in 2050

De uitstoot van CO2 in Nederland moet in 2050 zijn teruggebracht naar praktisch 0. Dat is de doelstelling van de Energieagenda 2016 die onlangs door de overheid werd gepubliceerd.

Aardgas

Wellicht de meest opvallende conclusie van het rapport is de wens alle Nederlandse huishoudens voor 2050 los te koppelen van het aardgasnetwerk. Dat meldt vergelijkingswebsite Totaalbesparen.com. Het is dan de bedoeling dat heel Nederland elektrisch gaat koken en ook alle gebouwen en huishoudens elektrisch verwarmd worden. Om dit te kunnen realiseren is een zeer grote hoeveelheid extra (duurzame) elektriciteit nodig.

Vervoer

Ook de CO2 uitstoot in de vervoerssector dient te worden aangepakt volgens het rapport. Om de CO2 uitstoot van de vervoerssector in 2050 op praktisch 0 te krijgen is besloten enkele verregaande maatregelen te nemen. Allereerst valt op dat de verkoop van vervuilende auto’s aangepakt moet worden. Ook hybride auto’s voldoen in de toekomst niet meer aan de eisen. Na 2035 mogen namelijk alleen nog auto’s en vrachtwagens verkocht worden die vooruitkomen door middel van pure elektriciteit of waterstof. Ook de luchtvaart zal moeten overschakelen naar CO2-arme brandstoffen.

Ontwikkeling van duurzame energie

Het mag duidelijk zijn dat wanneer de overheid deze doelstellingen wil halen, er een ongelooflijke hoeveelheid duurzame elektriciteit zal moeten worden opgewekt. Een hoeveelheid die momenteel nog niet eens wordt opgewekt met behulp van onder andere kolencentrales. Want hoewel er vanuit wordt gegaan dat de apparaten zuiniger zullen worden in de nabije toekomst, dient er een aanzienlijke extra hoeveelheid elektriciteit beschikbaar te zijn om alle elektrische auto’s op te laden en om daarnaast ook nog eens genoeg elektriciteit te kunnen leveren om het hele land te voorzien van warmte. Deze warmte die nu nog wordt opgewekt met behulp van aardgas, is verantwoordelijk voor 30% van het totale energiegebruik.

Windmolenparken op zee en subsidie

Om grote hoeveelheden duurzame stroom te kunnen verkrijgen wordt ingezet op een sterke uitbreiding van windmolenparken op zee en zullen consumenten binnenkort gestimuleerd (lees: gesubsidieerd) worden voor het opslaan van duurzame energie die is opgewekt met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen. Verder hoopt de overheid op nieuwe ontwikkelingen die de opwekking van duurzame energie makkelijker en goedkoper gaan maken.