Warmtepomp de duurzame manier van verwarmen

Met een warmtepomp kan u op duurzame wijze uw woning verwarmen en van warm water voorzien. Een warmtepomp is duurzaam omdat het de warmte uit grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht kan halen. Een warmtepomp verbruikt veel minder energie dan een hr-ketel. De meest recente cijfers over het gebruik van warmtepompen in Nederland zijn afkomstig uit 2005. In dat jaar werden er in Nederland bijna 31.000 warmtepompen gebruikt waarmee een energiebesparing zo groot als het gasgebruik van 22.000 gezinnen werd gerealiseerd. Volgens de overheid moeten warmtepompen in 2020 voor een kwart van de duurzame energie verantwoordelijk kunnen zijn.

Een warmtepomp voor uw woning

Een warmtepomp voor uw woning is een kostbare aanschaf maar kunnen wel uw woning tot 30 jaar lang op een duurzame manier verwarmen en van warm water voorzien. Nieuwbouwwijken worden steeds vaker van duurzame energie voorzien een groot deel van de nieuwbouwwijken wordt dan ook door een warmtepomp van energie voorzien. Warmtepompen zijn bij uitstek geschikt om uw woning over een langere periode tot een constante temperatuur te verwarmen. Een warmtepop is dus niet geschikt om uw woning snel tot een bepaalde temperatuur te verwarmen. Naast verwarmen kan de warmtepomp uw woning ook op een duurzame manier koelen. Wanneer u een warmtepomp ook gaat gebruiken om uw woning te koelen zal de warmtepomp minder snel rendabel zijn dan wanneer u deze alleen gebruikt om uw woning te verwarmen of van warm water te voorzien. Dat een warmtepomp minder snel rendabel is wanneer deze uw woning ook moet koelen neemt niet weg dat een warmtepomp de meest energievriendelijke manier is om uw woning te koelen.

Hoe werkt een warmtepomp?

De werking van de warmtepomp is niet heel ingewikkeld. De warmtepomp haalt de aanwezige warmte uit de grond of de buitenlucht. Als de warmtepomp de warmte uit de grond haalt wordt dit gedaan door het grondwater omhoog te pompen. De in de grondwater aanwezige warmte wordt gebruik, het resterende koude water wordt door de waterpomp weer terug de grond in gepompt. Werkt de warmtepomp op basis van de buitenlucht dan moet hiervoor en warmtecollector op de dank van uw woning worden geïnstalleerd. De warmtecollector zorgt ervoor dat de warmte uit de buitenlucht wordt gehaald. In de warmtepomp is een vloeistof aanwezig die op lage temperatuur verdampt. Hierdoor neemt de vloeistof de warmte verkregen uit de bodem of buitenlucht op. De warmtepomp perst de vrijgekomen damp samen waardoor de temperatuur binnen de warmtepomp nog verder toeneemt. De verkregen warmte wordt vervolgens ingezet om uw huis te verwarmen of van warm water te voorzien.

Subsidie voor een warmtepomp aanvragen

De prijs voor een warmtepomp voor uw woning komt al snel op een bedrag van ongeveer 7.000 euro uit. In veel situaties wordt een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming gebruikt. De aanschafkosten voor de vloerverwarming komen dan nog eens boven op de aanschafkosten van de warmtepomp. Wanneer u een warmtepomp wilt aanschaffen kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling duurzame warmte. Naast deze subsidie kunt u in een aantal gevallen ook aanspraak maken op een groene hypotheek. De groene hypotheek wordt gesubsidieerd waardoor de rente zo’n 1 tot 2 procent lager uitvalt dan de rente van een reguliere hypotheek.