Zonnepanelen de moeite waard?

Over zonnepanelen wordt van alles beweerd. De optimisten onder ons beweren dat de investering al binnen acht jaar is terugverdiend, waar de pessimisten zeggen dat de investering helemaal niet wordt terugverdiend. De waarheid ligt ergens in het midden, zoals we in de komende alinea’s laten zien. We berekenen op twee manieren de kosten van zonnepanelen, stellen de besparing vast en delen deze twee componenten op elkaar, waardoor je achter de terugverdientijd komt. Als eerste stellen we de jaarlijkse besparing vast.

De besparing

Om te weten te komen wat we in 365 dagen gaan besparen, moeten we de gegevens hebben van het huidige stroomverbruik, hoeveel van deze stroom in de toekomst groen moet worden opgewekt en wat één kilowattuur kost. Op het moment moet voor één kilowattuur 0,23 euro worden betaald. We willen dat zestig procent van de stroom die we nodig hebben, wordt opgewekt door de zonnepanelen. Onze jaarlijkse stroombehoefte bedraagt voor het gemak 4.000 kWh, dat is iets boven het landelijke gemiddelde.

Een simpele rekensom leert dat onze zonnepanelen 2.400 kWh moeten leveren, tenminste als aan de zojuist gestelde doelstelling voldaan moet worden. We besparen daardoor ieder jaar 552 euro, maar hoeveel bedraagt de investering?

De investering

De kosten van zonnepanelen kunnen op twee manieren worden berekend. Bij de eerste manier worden de kosten vastgesteld door te kijken naar het aantal kilowattuur dat nodig is, in ons geval 2.400 kWh. Één kilowattuur kost 3 euro (2,50 euro kosten zonnepanelen, 0,50 euro kosten installatie). De totale investering komt daarmee uit op 7.200 euro en de terugverdientijd bedraagt net iets meer dan dertien jaar.

We kunnen ook kijken naar het aantal zonnepanelen dat we nodig hebben. In dit voorbeeld gebruiken we zonnepanelen met een vermogen van 240 Wp, omgerekend 204 kWh. Wattpiek staat voor het vermogen onder ideale omstandigheden geleverd wordt, alleen is in Nederland hiervan zelden sprake, vandaar dat een correctie van 0,85 wordt toegepast. Na de correctie weten we dat we twaalf zonnepanelen nodig hebben, die per stuk 425 euro kosten. Verder gaan we uit van 1.000 euro aan installatiekosten en een omvormer van 800 euro. Waarmee de zonnepanelen kosten in totaal uitkomen op 6.900 euro en de terugverdientijd op precies twaalf en een half jaar.

De terugverdientijd

Resumerend, het geld dat je spendeert aan zonnepanelen verdien je altijd terug. Echter niet binnen acht jaar, maar binnen twaalf tot veertien jaar. Tegenwoordig hebben zonnepanelen een levensduur van soms wel dertig jaar. Kortom, je kunt er ook nog een aardig zakcentje aan overhouden. Voor meer informatie over zonnepanelen kan http://www.huisjeopknappen.nl/zonnepanelen worden bezocht.